swc

شنبه 6 آذر‌ماه سال 1389
توسط: Mr.Hawkman

نفس مطمئنه

نفس مطمئنه

 

 یک روز امام می‌فرمودند در بین راه قم و تهران (در شب 15 خرداد) ناگهان ماشین مأموران ساواک از جاده اصلی به جاده خاکی منحرف شد و من یقین کردم که آنها می‌خواهند مرا بکشند ولی مجدداً ماشین به جاده اصلی بازگشت و راهش را ادامه داد. من به نفس خودم مراجعه کردم و دیدم هیچ تغییری (ترسی) در من حاصل نشده است.

آیت الله عباس خاتم یزدی